Fuesent

« Bällercher » Fueskichelcher matt Stoffi

Wat wier d’Fuesent ouni frësch Fueskichelcher? Hei ass erëm e Rezept dat mech u meng Kandheet erënnert, wa meng Mamm em d’Fuesent déi klassesch « Bällercher » gemaach huet. Eenzegen Hoken, si mussen am beschten de selwechten Dag wou der se maacht och giess ginn, well frësch schmaachen se einfach besser. Et kann een se den Dag… Weiterlesen « Bällercher » Fueskichelcher matt Stoffi